BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS S.A. (BSM) CONTRACTA A EVECTRA PER A LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE 15 EQUIPS DE RECÀRREGA LENTA

BSM ha adjudicat a EVECTRA el contracte d’enginyeria per al control i la supervisió dels treballs d’instal·lació de 15 equips de recàrrega lenta en els aparcaments de la xarxa de BSM del LOT 1, com són:

– Aparcament Bilbao
– Aparcament Ciutat del Teatre
– Aparcament Concepció Arena

Aquests equips s’engloben dins del projecte d’instal·lació de més de 200 punts de recàrrega tipus Wall-Box que l’empresa Barcelona Serveis Municipals, SA s’ha instal·lat en tota la seva xarxa d’aparcaments.