BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS S.A. (BSM) CONTRACTA A EVECTRA PER A LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE 15 EQUIPS DE RECÀRREGA LENTA

BSM ha adjudicat a EVECTRA el contracte d’enginyeria per al control i la supervisió dels treballs d’instal·lació de 15 equips de recàrrega lenta en els aparcaments de la xarxa de BSM del LOT 1, com són:

– Aparcament Bilbao
– Aparcament Ciutat del Teatre
– Aparcament Concepció Arena

Aquests equips s’engloben dins del projecte d’instal·lació de més de 200 punts de recàrrega tipus Wall-Box que l’empresa Barcelona Serveis Municipals, SA s’ha instal·lat en tota la seva xarxa d’aparcaments.

 

TRANSPORTS DE BARCELONA S.A ADJUDICA A EVIM3 A.I.E LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’ESTACIÓ DE RECÀRREGA ELÈCTRICA PER A AUTOBUSOS (EREA).

EVIM3 A.I.E, una empresa participada per Ingenieros Emetres (IM3) i Evectra han estat seleccionats per Transports Metropolitans de Barcelona per a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte i direcció de les obres per a la instal·lació del segon punt de recàrrega amb sistema pantògraf.

Barcelona és una de les deu ciutats europees que fa proves amb autobusos elèctrics dins el Projecte ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System), finançat per la Unió Europea i coordinat per l’Associació Internacional de Transport Públic (UITP). Aquest projecte de promoció del transport urbà més net, que s’allargarà fins a l’abril del 2017, inclou proves similars a Londres, Glasgow, Estocolm, Münster, Bonn, Pilsen i Càller.

La participació de Barcelona en aquest projecte de recerca i desenvolupament consisteix en la introducció en el servei regular de TMB de quatre autobusos elèctrics d’emissió zero, de dues tecnologies diferents: dos autobusos estàndard del model i2e d’Irizar, equipats amb bateries apropiades per a la càrrega nocturna, i dos Solaris Urbino 18e articulats, equipats amb bateries que permeten la càrrega a la terminal durant el dia.

La primera fase de proves es va dur a terme en 2014 amb els busos i2e d’Irizar de 12 metres de longitud, equipats amb bateries apropiades per a la càrrega nocturna, que van prestar servei de forma habitual i satisfactòria a les línies 20 i 34 de TMB, en les que van recórrer 55.000 quilòmetres cada un.

Al setembre de 2016 es van presentar els primers articulats elèctrics Solaris Urbino en proves, així com l’estació de càrrega. Aquests autobusos passaran a donar servei al novembre de 2016 a línia H16. Pel que fa als Solaris Urbino, són busos articulats de 18 metres de longitud propulsats per motors de 270 kW, associats a una estació per a la recàrrega ràpida en corrent continu de 400 kW de potència, que subministra una càrrega elèctrica per contacte a les bateries de l’autobús, a través d’un pantògraf retràctil situat al sostre, durant la pausa entre trajectes. D’aquesta manera, el cotxe pot mantenir una bona operativitat amb unes bateries de dimensions reduïdes, de 120 kWh, i de menor pes, el que afavoreix la seva eficiència.

Les enginyeries IM3 i Evectra duran a terme el projecte d’instal·lació d’aquesta novetat tecnològica, que es farà a través d’un pantògraf retràctil situat a la part superior de la carrosseria. El sistema de càrrega per pantògraf consta de dos elements. D’una banda, el carregador, que és un pilar d’uns cinc metres d’altura amb una campana metàl·lica que és a prop de l’última parada del recorregut de l’autobús i on el vehicle sol fer la regulació abans de reprendre la ruta. El primer pantògraf s’està instal·lant al carrer Sicell i aquest segon la seva ubicació de determinar en el projecte. Un dels reptes que s’han proposat les enginyeries a TMB és que l’energia que alimentarà el pantògraf pugui ser obtinguda a partir de les pròpies subestacions elèctriques que disposa TMB i que proveeixen xarxa de Metro.

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT ADJUDICA A EVECTRA EL PROJECTE EPC (CLAUS EN MÀ) PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECARREGA RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha adjudicat a Evectra el contracte per a la realització d’un projecte EPC (claus en mà) per a la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al carrer de la Mina de Sant Cugat del Vallès.

Aquest projecte s’engloba dins de la resolució d’ajudes atorgada pel L’Institut Català d’Energia (ICAEN) i dels ajuts per a infraestructures de recàrrega ràpida del Pla Movea.

Evectra durà a terme, juntament amb la seva empresa subcontractista Etra Bonal, la instal·lació d’un equip de recàrrega ràpida seguint amb les condicions establertes en les bases d’ajudes tant de l’ICAEN com del Pla Movea. Serà el primer punt de recàrrega ràpida de 50 kW que s’instal·la al municipi, molt implicat en aquest tipus de projectes dins del seu pla estratègic de mobilitat elèctrica.

L’AJUNTAMENT DE REUS ADJUDICA A EVECTRA EL PROJECTE EPC (CLAUS EN MÀ) PER A LA INSTAL·LACIÓ DE DUES ESTACIONS DE RECÀRREGA RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS EN EL MUNICIPI DE REUS.

L’Ajuntament de Reus, a través de la seva empresa pública Reus Mobilitat i Serveis SA, ha adjudicat a Evectra el contracte per a la realització d’un projecte EPC (claus en mà) per a la instal•lació de dues estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al municipi de Reus.

Aquest projecte s’engloba dins de la resolució d’ajudes atorgada pel L’Institut Català d’Energia (ICAEN) i dels ajuts per a infraestructures de recàrrega ràpida del Pla Movea.

Evectra durà a terme, juntament amb la seva empresa subcontractista Etra Bonal, la instal•lació d’un equip de recàrrega ràpida seguint amb les condicions establertes en les bases d’ajudes tant de l’ICAEN com del Pla Movea. Serà el primer punt de recàrrega ràpida de 50 kW que s’instal•la al municipi, molt implicat en aquest tipus de projectes dins del seu pla estratègic de mobilitat elèctrica.

Reus es converteix en un referent en projectes de mobilitat elèctrica doncs ja disposa d’un gran nombre de punts de recàrrega en els seus aparcaments públics gestionats per Reus Mobilitat i Serveis S.A.

L’EMPRESA HIDROELÈCTRICA DE L’VALIRA S.L HA ADJUDICAT A EVECTRA EL PRIMER PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP DE RECÀRREGA A MUNICIPI DE LA SEU D’URGELL.

L’empresa Hidroelèctrica del Valira S.L ha adjudicat a EVECTRA l’assessorament previ i la realització d’un projecte d’instal•lació i el projecte de legalització d’un equip de recàrrega en municipi de la Seu d’Urgell.

Aquest projecte definirà el primer equip de recàrrega que es dissenya i s’instal•la a la Seu d’Urgell i permetrà a molts usuaris de la zona de l’Alt Urgell així com molts altres que van de pas, recarregar els seus vehicles.

El projecte contemplarà un annex per a la definició d’una xarxa de recàrrega publica al municipi de la Seu d’Urgell amb les possibles noves ubicacions per a la instal•lació de nous equips de recàrrega així com la tipologia i característiques dels nous punts de recàrrega.

TRANSPORTS DE BARCELONA S.A S’ADJUDICA A EVECTRA LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE RECÀRREGA A LES SEVES COTXERES PER SEUS VEHICLES ELÈCTRICS DE LA FLOTA AUXILIAR.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), per fomentar l’ús de vehicles elèctrics decideix ampliar la seva infraestructura de recàrrega, i amb això poder donar servei amb més vehicles elèctrics. Per aquest motiu, ha adjudicat a EVECTRA la redacció del projectes executius i la direcció de les obres per a la implantació d’equips de recàrrega per als seus vehicles elèctrics de la seva flota auxiliar en cadascuna de les tres cotxeres situades a la ciutat de Barcelona.

Amb aquest projecte s’amplia la xarxa de punts de recàrrega vinculats que disposa l’empresa TMB a les seves cotxeres per als seus vehicles elèctrics de la flota auxiliar i amb això es posa a la davantera en l’ús d’aquest tipus de vehicles, no tan sols en els seus autobusos elèctrics sinó en els seus vehicles de la flota auxiliar.

Per carregar d’energia aquests vehicles elèctrics, és necessària la creació d’una infraestructura adequada per a la recàrrega d’aquest tipus de vehicles en els aparcaments existents. És per aquest motiu que el projecte definirà els treballs necessaris per a l’ampliació de la instal•lació elèctrica de baixa tensió amb una infraestructura de recàrrega per a 13 vehicles elèctrics a les cotxeres d’Horta, per XX vehicles elèctrics a les cotxeres de Ponent i per XX vehicles elèctrics a les cotxeres de Zona Franca de TMB a la ciutat de Barcelona.

Un cop definit el projecte, Evectra durà a terme la direcció i supervisió de les obres d’instal•lació.

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ADJUDICA A EVECTRA LA REALITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE MOBILITAT ELÈCTRICA DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA DE PENEDÈS.

La Diputació de Barcelona disposa dins del seu catàleg de serveis per a municipis la confecció de plans estratègics de mobilitat elèctrica, amb l’objectiu d’ajudar els municipis dins dels seus plans de mobilitat urbana sostenibles a realitzar mesures per impulsar la mobilitat elèctrica al municipi.

Un dels ajuntaments que van sol·licitar aquest servei va ser l’ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el que la Diputació de Barcelona ha adjudicat a l’empresa EVECTRA, especialista en l’elaboració d’aquest tipus de documents, la redacció d’un pla estratègic per a la implantació del vehicle elèctric a la ciutat. El pla estratègic abasta diversos vessants com ara:


• Estudi de renovació de la flota municipal
• Incentius a empreses i ciutadania.
• Polítiques fiscals i administratives
• Disseny i dimensionament de la xarxa pública de recàrrega
• Publicitat i promoció

 

A EVECTRA, com a experts en mobilitat elèctrica, assessorem a empreses i a entitats públiques des del pla estratègic fins a l’execució del mateix, seguint tot el procés.

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS ADJUDICA A EVECTRA L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ D’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE LA NOVA ESTACIÓ DE RECARREGA PER VEHICLES ELÈCTRICS DE L’AVINGUDA PLA DE VINYET.

L’Ajuntament de Sant Cugat ha adjudicat a Evectra el contracte d’assistència tècnica per a un període de 4 mesos per a la gestió d’explotació i manteniment de la nova estació de recàrrega per a vehicles elèctrics de l’avinguda Pla de Vinyet..

Durant aquests 4 mesos, l’empresa Evectra realitzarà una posada al dia de tots els treballs de gestió i operació de l’equip de recàrrega com l’emissió de la nova targeta de recàrrega per als punts que s’instal•lin al municipi. Per això, ha de definir la nova imatge corporativa (per exemple el vinilat dels punts de recàrrega que s’instal•lin al municipi de Sant Cugat del Vallès) que inclourà el disseny de la nova targeta de recàrrega que emet l’Ajuntament, que igual que altres municipis que disposen d’infraestructures de recàrrega públiques, disposa d’unes targetes d’usuari per controlar l’accés als equips de recàrrega i poder determinar el consum de cada un dels seus usuaris.

Altres dels treballs que es duran a terme serà la implantació d’un centre de control a l’Ajuntament per a la monitorització dels equips de recàrrega. Aquesta plataforma informàtica que està desenvolupada per les empreses Evectra i Estabanell Energia és totalment innovadora ja que qualsevol usuari que disposi d’un Smartphone pot donar-se d’alta com a usuari via App i accedir a la recàrrega amb simplement escanejar un codi QR. A més, la plataforma estarà preparada perquè en cas que l’Ajuntament ho sol•liciti, sigui possible facturar a l’usuari que recarrega en els punts de recàrrega públics de l’Ajuntament a través del gestor de càrrega Estabanell Energia.

EVECTRA ÉS ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL PROGRAMA VEHICLE ELÈCTRIC DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

L’Ajuntament de Barcelona ha contractat a EVECTRA per a realitzar els treballs de suport al programa del vehicle elèctric de la Gerència Adjunta d’Infraestructures i Coordinació Urbana per a dur a terme els projectes de mobilitat elèctrica de la ciutat.

Aquest any, dins d’aquest contracte, es duran a terme els següents treballs:


• Estudis tècnics d’assessorament per a les necessitats de mobilitat elèctrica.
• Disseny, dimensionament, estudi dels costos d’implantació i explotació de noves infraestructures de recàrrega públiques per a la ciutat de Barcelona.
• Seguiment de la taula tècnica de treball sobre desenvolupament de la mobilitat elèctrica amb els diferents agents involucrats de l’Ajuntament, preparant l’ordre del dia, les presentacions i informes requerits i elaborant les actes.
• Definició, seguiment i control d’un nou pla de manteniment preventiu de tota la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric, així com les mesures correctores pertinents.
• Control i supervisió de l’empresa de manteniment i seguiment de les incidències en les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric
• Seguiment i millora del fitxer OpenData amb un format compatible perquè qualsevol operador tingui accés a la informació de les infraestructures de recàrrega de la ciutat.
• Actualització del mapping de les infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric, actualitzant tota la informació disponible, per tal d’incloure-la en les bases de dades corresponents (OpenData)
• Gestió de la targeta pública de recàrrega per a l’usuari: tramitació, enviament, etc.
• Treballs per a la implantació d’un nou centre de control per a la xarxa d’infraestructures de recàrrega de vehicle elèctric de l’Ajuntament, fent-ho interoperable amb els altres centres de control (per exemple el d’altres ajuntaments, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Institut Català de l’Energia o els Gestors de Càrrega).
• Definició d’un protocol d’actuació d’incidències dels usuaris per a la correcta gestió de la xarxa.
• Definició, juntament amb BSM, Guàrdia Urbana i el departament de Mobilitat, d’un protocol de criteris de denúncies per mal ús de les zones de recàrrega, perquè l’entitat sancionadora competent disposi d’aquest protocol.
• Seguiment dels indicadors de control (KPI): Indicadors de seguiment (nombre de targetes emeses, matriculacions de VI, inventari dels equips de recàrrega, consums energètics, etc.)

 

EVECTRA TREBALLA AMB L’EMPRESA EUROPCAR PER A LA INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE RECÀRREGA PER ALS SEUS VEHICLES DE LLOGUER

L’empresa Europcar ha realitzat un acord amb l’empresa Evectra per a la instal·lació d’aquest any 2016 de dos punts de recàrrega per als seus vehicles elèctrics en una de les oficines d’Eivissa.

Evectra també està supervisant i controlant per Barcelona Serveis Municipals SA la instal·lació dels nous punts de recàrrega en els seus aparcaments de la ciutat de Barcelona, ​​concretament a l’aparcament del carrer Badajoz, on l’empresa Europcar (gràcies a que aquests aparcaments disposen de punts de recàrrega) acaba d’inaugurar una nova base al districte 22 @ de Barcelona -una de les àrees financeres amb major projecció a Barcelona-, i on disposarà, durant un mínim de dos anys, de 10 vehicles híbrids endollables, concretament l’Audi A3 Sportback e-tron.

Aquests vehicles estaran disponibles en aquesta oficina d’Europcar i es converteix en una opció molt interessant per als que necessiten desplaçar-se per zones urbanes amb la possibilitat de fer-ho amb zero emissions i hagin de fer també desplaçaments interurbans sense haver d’estar pendents d’infraestructures de recàrrega.

L’empresa Europcar, que ja disposava en la seva oferta de lloguer vehicles 100% elèctrics com el Nissan Leaf, es converteix així en el primer operador de lloguer de vehicles que incorpora un model híbrid endollable a la seva cartera de serveis.

Des del punt de vista de l’empresa es tracta d’una flota estratègica que defineix la nova manera d’entendre el lloguer de vehicles a les grans ciutats i entorns urbans.

Aquest projecte forma part del pla de mobilitat sostenible que Europcar va posar en marxa l’any 2011 per promoure un nou concepte de mobilitat eficient i lliure d’emissions de CO2 i NOx.

http://blog.europcar.es/alquila-el-audi-a3-sportback-e-tron-en-exclusiva-con-europcar-y-apuesta-por-la-movilidad-sostenible/